Referentie
Cursus Family Law Academy

“Klantgericht en praktisch”

Marisol van Os van Family Law Academy

Marisol van Os is jurist en medeoprichter van Family Law Academy. Zij vertelt waarom Gerry Dietvorst telkens wordt uitgenodigd om cursussen te geven over pensioen. Al snel blijkt dat het niet alleen zijn pensioenexpertise is: “Het is vooral de bruikbaarheid in de praktijk, hoe hij cursisten erbij betrekt, en hoe zij dat beoordelen.”

Het verschil tussen standaard en bijzonder
“Laat ik beginnen met waarom Gerry Dietvorst niet opvalt bij onze docenten:  ter zake kundig en praktijkgericht. Dat zijn standaardeisen. Na het afvinken daarvan krijg je pas echt kijk op hoe Gerry zich onderscheidt. zijn aanpak, de interactie, de focus op de cursisten.”

Geen hoorcollege maar een gesprek
“Eerst die aanpak: Gerry opent kort met de theorie van het pensioenonderwerp dat hij gaat behandelen. Dat verhaal wordt meteen verduidelijkt met een casus waarmee  familierechtadvocaten direct vooruit kunnen in de praktijk. Hoe? Hij weet precies waar de pijnpunten zitten en bouwt de casus daaromheen. Dat gebeurt allemaal in een soort vergadersetting. Hij legt de casus voor en vraagt om reacties. Doordat Gerry zich zo toegankelijk opstelt, brengen cursisten ook makkelijk hun eigen casus in. Dan hoor je: ‘ja maar, ik heb een zaak die is zo en zo gelopen, hoe zit dat dan?’ In zo’n geval heeft Gerry de praktijkvoorbeelden paraat om duidelijk te maken hoe het precies in elkaar steekt. Zijn antwoord leidt dan weer tot een nieuwe vraag. Het wordt een natuurlijke wisselwerking. Dat is de interactie.”

De cursist als klant
Over de focus op de cursisten: “Gerry blijft niet hangen binnen zijn verhaal om dat erdoor te drukken. Bij hem gaat het er om dat de vragen van de cursisten beantwoord worden. Hij luistert heel goed naar wie daar zit. Veel ruimte voor persoonlijke vragen. Daar samen hardop over nadenken. Hij is zeer geïnteresseerd, de cursisten voelen dat ook, dat merk je.”

“Waaruit dat blijkt? Je ziet het terug in onze evaluaties. Daar staat allereerst : ‘Direct toepasbaar in de praktijk’, maar goed, er zijn natuurlijk meer docenten die dat voor elkaar krijgen. Verder:‘ De persoonlijke aanpak.’ “Uiteindelijk is het dus de combinatie van ‘praktisch’ en de manier waarop hij cursisten benadert. Dat is waarmee Gerry zich onderscheidt, dat is waar ze voor komen.”

www.familylawacademy.nl