Blogs
Pensioen delen bij scheiding kan beter

Het kabinet gaat de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) op aandringen van Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) evalueren. Niet dat daar nog veel werk aan zit, want er zijn al verschillende evaluatierapporten uitgebracht en er zijn in de vakliteratuur verbeteringsvoorstellen gedaan.

De rode lijn in publicaties over het functioneren van de uit 1994 stammende wet is dat deze wel werkt, maar aangepast moet worden aan de ontwikkelingen die sedertdien in de pensioenwereld hebben plaatsgevonden.

Zoals bekend krijgt de vereveningsgerechtigde na scheiding een voorwaardelijk recht op de helft van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen, tenzij voor conversie – een ‘eigen pensioenaanspraak - is gekozen (maar dat komt nog nauwelijks voor).

Het moment waarop het deel van de vereveningsgerechtigde tot uitkering komt is afhankelijk van het moment waarop het pensioen van de vereveningsplichtige tot uitkering komt. De aanspraak van de vereveningsgerechtigde is dus een afhankelijke aanspraak. Ten tijde van de totstandkoming van de Wet VPS stond de ingangsdatum van het pensioen vast, doorgaans 62 of 65 jaar. De vereveningsgerechtigde wist dus exact waar hij aan toe was. Beschikbare premieregelingen bestonden in Nederland nog niet.

Nadien kwam de mogelijkheid om de ingangsdatum (deels) te vervroegen of uit te stellen, te kiezen voor een hoog-laag-constructie en/of AOW-overbrugging. Als pensioensmaak komt de beschikbare premieregeling op.

Dit betekent dat de vereveningsgerechtigde er niet meer zeker van was wanneer het ouderdomspensioen tot uitkering zou komen en in welke vorm. De vereveningsgerechtigde kan nu geen inkomensplanning meer maken en voor onaangename verrassingen komen te staan.

Maar het kan anders. Wetgever, geef in de standaardmethode de vereveningsgerechtigde de zeggenschap over het vereveningsdeel. Komt de verveningsgerechtigde te overlijden dan keert het resterende deel, zoals nu het geval is, terug naar de vereveningsplichtige. Het lijkt op conversie, maar dan zonder de nadelen ervan. In Pensioen Magazine van oktober dit jaar werk ik dit voorstel uit.

Gerry Dietvorst