Voor wie en hoe

Voor wie?

 Pensioen GeMi richt zich primair op:

  • Werkgevers
  • Financieel adviseurs
  • Advocaten en notarissen
  • Pensioenuitvoerders

De eigen verantwoordelijkheid als motor
Startpunt is de toename van de eigen verantwoordelijkheid bij pensioenconsumenten. De eindgebruiker moet daardoor zelf meer maatregelen treffen om pensioenrisico’s aan te pakken. Werkgevers, financieel adviseurs en uitvoerders kunnen de pensioenklant helpen bij het kiezen van die maatregelen. Daarvoor hebben ze wel een duidelijke propositie nodig. Het doel van Pensioen GeMi is deze partijen daarbij te ondersteunen. Dat willen we langs twee sporen bereiken:

Hoe?

Via de aanbodzijde
In onze workshops voor financieel dienstverleners behandelen we de mogelijkheden om het pensioenadvies beter af te stemmen op de veranderende vraag van de klant. Bijvoorbeeld hoe u het pensioen integreert in een bredere financiële planning. Met dit soort bouwstenen kunt u als financieel dienstverlener uw toegevoegde waarde laten zien aan pensioenklanten. Dat is handig voor beide partijen.

Via de vraagzijde
Een mooi voorstel van u betekent helaas nog niet dat de klant geïnteresseerd is. Daarvoor moet die klant eerst beseffen dat zijn pensioen minder zeker is dan gedacht. Dat hij zelf verantwoordelijk is en zo nodig maatregelen moet treffen. Vandaar dat we naast workshops ook publiekslezingen en congresondersteuning bieden. Die zijn specifiek gericht op de pensioenconsument. Ze bieden werknemers en potentiële klanten van pensioenuitvoerders een betere kijk op de risico’s en vergroten het urgentiebesef in de gehele pensioenketen. Ook dat is handig.

Met het juiste gereedschap
Vaag verkoopt niet. Dat geldt ook voor ons. U wilt snel weten of er werkelijk een match is tussen uw vraag en ons aanbod? Bekijk dan de concrete invulling en aanpak van onze publiekslezingen, workshops en congresondersteuning bij: gereedschap