Gereedschap

Publiekslezing

In een publiekslezing wordt het pensioen voor iedereen toegankelijk gemaakt. We geven eerst de opzet van het stelsel. Daarna bespreken we de toegenomen risico’s die het noodzakelijk maken om er serieus mee aan de slag te gaan. Tot slot volgt een overzicht van oplossingen om die risico’s af te dekken. Voor werkgevers en pensioenuitvoerders is een publiekslezing op maat mogelijk. In dat geval wordt de publiekslezing toegespitst op een specifieke pensioenregeling of afzonderlijk pensioenproduct.

Pluspunten voor pensioenconsumenten

 • Urgentiebesef: inzicht in de toenemende risico’s voor huishoudens en de noodzaak van financiële planning.
 • Handelingsperspectief: welke opties zijn er om het pensioen beter af te stemmen op persoonlijke wensen?
 • Uitzicht op extra mogelijkheden: de eigen woning, nieuwe spaarvormen en langer doorwerken als aanvulling op AOW en werkgeverspensioen. (Pensioenschijf van vijf)

Zien is geloven
Kijk hier hoe een publiekslezing eruit ziet.

 

Workshops voor professionals

Bijeenkomsten voor accountants, belastingadviseurs, advocaten en notarissen die zich richten op pensioen en vermogensplanning. Nadruk op interactie. Maatwerk: van algemene inleiding tot uitgebreide casuïstiek. Na afloop beschikt u over extra instrumenten en tips om uw klanten te adviseren. Daartoe plaatsen we pensioen eerst in een bredere context van toekomstvoorzieningen. De belangrijkste trend daarbij: meer vrijheid maar ook meer verantwoordelijkheid. Dat noopt tot keuzes waarbij klanten uw hulp nodig hebben. Wij signaleren de mogelijkheden.

Thema’s 

 • Versobering van de verzorgingsstaat, zelf aan de slag met het afdekken van risico’s. Wat zijn de consequenties voor uw klanten?
 • Meer flexibiliteit en liquiditeit bij vermogen dat vastzit in het pensioen en de woning. Welke mogelijkheden zijn er al, welke komen er nog aan?
 • Risicospreiding. Integratie van pensioen en vermogen in een bredere financiële planning.

Onderwerpen

 • Keuzemogelijkheden bij pensioen. Vervroegen/uitstellen. Hoog/laag constructies.
 • Doorbeleggen na pensioendatum, opties en ontwikkelingen.
 • Vermogen uit de eigen woning vrijmaken. Opeet-hypotheken, Sale & lease back.
 • De ondernemer en zijn pensioen.
 • Pensioen en relaties: huwelijk, scheiding, ongehuwd samenwonen, nabestaanden.
 • Pensioenstukken lezen en doorgronden. De vaktechnische praktijk: van richtlijn tot uitspraak.

Klik hier voor enkele referenties van workshops voor professionals.

Congresondersteuning

Pensioen GeMi helpt u graag bij het organiseren van een congres of event over pensioen of een andere toekomstvoorziening. U kunt ons inschakelen als dagvoorzitter, discussieleider of spreker. Als u wilt, denken we ook mee over de invulling van uw programma. Maar waarom zou u juist Pensioen GeMi daarvoor benaderen?

Toegevoegde waarde
We hebben verstand van zaken, maar letten er scherp op dat die expertise niet ten koste gaat van het begrip bij toehoorders. Liever geen jargon dus, in plaats daarvan houden we het graag eenvoudig. Waarom? Omdat duidelijkheid de eerste voorwaarde is om überhaupt tot interactie te komen met het publiek. Het prikkelen van de toehoorders is een tweede vereiste. In lijn daarmee benoemen we bijvoorbeeld de belangen van sprekers en panelleden. Uiteenlopende meningen leggen we naast elkaar. Onszelf niet uitgezonderd, maar wel terughoudend. Omdat we helderheid en onpartijdigheid als derde conditie zien.

Verifiëren?
Klik hier voor een indruk van eerder door ons ondersteunde congressen.