Blogs
Revisierenteniers opgelet!

Onlangs verscheen een persbericht van het Verbond van Verzekeraars met als boodschap: “Samen met DNB, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst heeft het Verbond een oplossing gevonden voor de problemen die klanten met een lijfrente ondervinden als ze naar het buitenland vertrekken”. Eindelijk, zou ik zeggen. In 2009 werden over dit thema al Kamervragen gesteld. In een column in het FD had ik aandacht gevraagd voor dit probleem en tegelijkertijd een werkbare oplossing aangedragen. Bijna tien jaar later lijkt het dus opgelost.

De kern van het probleem was dat DNB de uitkeringsfase van een lijfrente (dus het nakomen van de lijfrenteclausule) als een nieuwe overeenkomst ziet. Wanneer de begunstigde van de lijfrente inmiddels is geëmigreerd, is er sprake van grensoverschrijdende dienstverlening door de Nederlandse verzekeraar met als gevolg dat het buitenlandse recht van toepassing zou zijn op de nieuwe overeenkomst.

Hoewel dit eenvoudig oplosbaar was door vóór de expiratiedatum te bepalen dat de opbouw- en uitkeringsfase één overeenkomst vormden, waren verzekeraars kopschuw. Lijfrentepolishouders werd geadviseerd om maar af te kopen met als gevolg belastingheffing ineens en 20% revisierente. Praktisch gezien hield men veelal 28% over! Vanaf nu wordt de uitkerings-en de opbouwfase dus als één contract beschouwd, tel uit je winst!

In mijn afscheidsrede in 2015 kaartte ik dit wederom aan en noemde dit een vlek op het blazoen van verzekeraars en stelde dat het bij beschikbare premieregelingen niet anders is. Nog pregnanter ligt het bij een Premie PensioenInstelling (PPI) waar de uitkeringsfase door een andere partij uitgevoerd moet worden. 

Dat dit zo lang heeft moeten duren is natuurlijk een schande. Toen het alleen nog maar om lijfrente ging had niemand interesse in het juridisch geneuzel. Nu het ook beschikbare premieregelingen en PPI’s aangaat, en buitenlandse pensioen- en lijfrentegenieters misschien mondiger en beter beslagen ten ijs komen, is dat blijkbaar anders. Maar beter laat dan nooit.

Wat mij nu bezig houdt, is de vraag of de afgelopen jaren betaalde revisierente niet ten minste terugbetaald moet worden. De verzekeringnemer heeft immers vaak onder druk en in zekere zin onder valse voorwendselen afgekocht, terwijl hij zijn pensioengeld aan de verzekeraar had toevertrouwd. Deze had de oplossing indertijd al aangereikt gekregen. De toezichthouder en de Belastingdienst stonden erbij en keken ernaar. Kassa?

Gerry Dietvorst
Pensioen GeMi

P.s. overweeg je te gaan pensioneren in een ander land en wil je genieten van een grenzeloos pensioen? Begin op tijd met inventariseren. Lees ook het blog van Michael Visser hierover.