Blogs
Vervalste handtekening ontmaskerd

Een deelnemer in een pensioenregeling heeft het recht om het partnerpensioen te ruilen voor een hoger, een eerder ingaand, of een hoger en eerder ingaand ouderdomspensioen. De uitvoerder moet deze mogelijkheid in ieder geval aanbieden op het moment dat het ouderdomspensioen ingaat of kan ingaan. Daarbij is de toestemming van de begunstigde voor het partnerpensioen vereist.

Een deelnemer ruilde het partnerpensioen in voor een 24% hoger ouderdomspensioen. Van de aangeboden mogelijkheid werd gebruik gemaakt door ondertekening van het daartoe bestemde formulier. Dit was op het eerste gezicht door beide partners ondertekend, maar niets bleek uiteindelijk minder waar. Drie jaar na de ingang van het ouderdomspensioen komt de man te overlijden en de partner meldde zich bij de uitvoerder voor het partnerpensioen.

De handtekening was volgens haar door haar man vervalst en ze spande een rechtszaak aan. De uitvoerder moet volgens de rechter controleren of de instemming daadwerkelijk is verleend. De uitvoerder in kwestie was tekortgeschoten in haar zorgplicht jegens de partner nu de gevolgde procedure onvoldoende waarborgen bood om zeker te stellen dat met de uitruil was ingestemd. Een door de rechter aangestelde handschriftdeskundige concludeerde dat de handtekening met hoge waarschijnlijkheid niet van de partner was.

De vraag is nu wat de praktijk hiermee gaat doen.
1. Niets, en het risico nemen dat het een keertje fout gaat. 2. Een kopie paspoort vragen 3. Een notariële of gemeentelijke legalisatieverklaring vragen. 4. Met DigiD autorisatie gaan werken.

Samen maar een kopje koffie drinken bij de pensioenfondsdirecteur om de keuze te bezegelen?

Gerry Dietvorst