Over
Gerry Dietvorst

Gerry Dietvorst

Gerry J.B. Dietvorst is fiscaal jurist en als hoogleraar emeritus verbonden aan de juridische faculteit van Tilburg University, waar hij van 1996 tot en met 2015 de leerstoel “Fiscale en civielrechtelijke aspecten van toekomstvoorzieningen” bekleedde. Daarnaast is hij hoofdredacteur van Pensioenmagazine, redacteur van Bulletin Vermogende Particulieren, Maandblad Belasting beschouwingen en De Pensioengids. Gerry is bijna 40 jaar in de verzekeringswereld werkzaam geweest (bij Interpolis/Achmea) met pensioen als werkgebied. Hij schreef diverse boeken en heeft een groot aantal artikelen gepubliceerd. Klik hier voor een overzicht van zijn publicaties of bekijk zijn profiel op Linkedin.